Birth Month Flowers

De geboortemaand bloemen oftewel Birth Month Flowers zijn bloemen welke symbool zijn voor de maand waarin je geboren bent met hun symbolische eigenschappen. Deze zijn waarschijnlijk in de Romeinse tijd ontstaan, toen de Goden werden geëerd door bloemen op het altaar te leggen en ontstond het idee om bloemen voor iemands verjaardag te geven.

 

Er wordt gezegd dat je dan ook de symbolische eigenschappen van de bloem 'erft'....