Birth Month Flowers

De Birth Month Flowers zijn zogenaamde geboortebloemen, symbool voor de maand waarin je geboren bent. Deze zijn waarschijnlijk in de Romeinse tijd ontstaan, toen de Goden werden geëerd door bloemen op het altaar te leggen en ontstond het idee om bloemen voor iemands verjaardag te geven.

 

Er wordt gezegd dat je dan ook de symbolische eigenschappen van de bloem 'erft'....