ABOUT ME

Mijn naam is Caroline, ik heb een iets ander levensverhaal dan de meeste creatievelingen. Als klein meisje heb ik veel naar de natuur gekeken, vooral in onze tuin en in het bos, en was echt een liefhebster van dieren.

 

Ik heb altijd bewondering gehad voor mensen die creatief en ondernemend zijn, zoals mijn vader die fotografeerde voor zijn hobby, mijn moeder die zelf kleding maakte en de ondernemers in onze families. Maar ik dacht altijd dat ik helemaal niet creatief was. Na mijn studie bedrijfseconomie heb ik een aantal financiële en commerciële functies gehad, maar het voelde nooit helemaal bij mij passen. Werken in het autobedrijf van mijn man voelde al meer als mij eigen, maar er ontbrak nog iets. Ook door het leven met een chronische ziekte, zocht ik naar iets waar ik mijn gevoelens helemaal in kwijt kon.

Ruim 15 jaar geleden pakte ik een penseel op tijdens een basiscursus tekenen en schilderen en dat voelde meteen goed. Mijn passie vond ik door cursussen, zowel offline als online, en heb ik mij verder ontwikkeld (en ontwikkel mij nog iedere dag) met tekenen, schilderen, lettering en grafische kunst zoals ets- en linoleumdruk.

 

Ik vind inspiratie overal om me heen; natuurlijk de natuur, maar ook boeken, kunst, interieur en musea. En deze inspiratie zet ik om naar illustraties en schilderijen, waar ik mijn passie en liefde in kwijt kan.

My name is Caroline. I have a slightly different lifestory than most creatives. As a little girl I looked a lot at nature, especially in our garden and in the forest and was really font of animals.

 

I have always admired people who are creative and enterprising, such as my father who photographed for his hobby, my mother who made clothes herself and the entrepreneurs in our families. But I thought I wasn't creative at all. After graduating in Business Economics, I had a number of financial and commercial positions, but it never felt like it suited me completely. Working in my husband's car company already felt more like my own, but something was still missing.

Also through living with a chronic illness, I was looking for something where I could express my feelings.

More than 15 years ago I picked up a paintbrush during a basic drawing and painting course and that immediately felt good. I found my passion and through courses, both offline and online, I further developed (and am still developing) with drawing, painting, lettering and graphic art such as etching and linoleum print.

 

I find inspiration all around me; of course nature, but also books, art, interior and museums. Now I would like to make other people happy with my botanical illustrations, both in card form and self printed prints.